Zápisy 2024/2025

Zápis do MŠ Třebíz proběhl v úterý 7 května 2024 od 7,30 do 16,00 hodin

Všechny děti, které se k zápisu do MŠ dostavily, jsou přijaty. MŠ je zaplněna do počtu 25 dětí. Zůstala volná 3 nadlimitní místa.

Bereme i dvouleté děti