Úvod

Jsme jednotřídní mateřská škola, která se nachází na konci obce u nepříliš frekventované komunikace. Okolí školky a Třebíz samotný nabízí ve svém blízkém okolí lesy, náves se skanzenem, rybníček, přírodní lokalitu pod skalou a další. Máme možnost chodit do polí, sledovat hospodářská zvířata a život v okolí (všeho rádi plně využíváme). MŠ je účelová budova. Má dvě místnosti. Menší místnost je využívána jako herna, zde mají děti kuchyňský koutek, obývací koutek, koberec na kterém si hrají se stavebnicemi a dva stolky k výtvarnému a pracovnímu využití. Větší místnost je využita jako jídelna, je zde prostor na cvičení, pracovní stolky pro předškoláky, dopravní koberec, koutek s plyšáky a polštářky, kde mohou děti v průběhu dne relaxovat. Po obědě je tato místnost využívána jako lehárna. Zaměřujeme se na řečovou výchovu z důvodu vzdělání v logopedii a na individuální práci s předškoláky.

Kroužek Anglického jazyka v naší MŠ

v naší školce probíhá kroužek s výukou anglického jazyka pro děti mateřských škol, tato výuka probíhá vždy v úterý a čtvrtek od 8,00 hodin pod vedením Mgr. Terezie Rulíškové  a Ivety Horákové . Tento kroužek je pro děti naší MŠ zdarma.

 Kroužek Předškolák 

Každý den v ranních hodinách při příchodu dětí probíhá také kroužek předškolák, kde se zaměřujeme na rozvíjení dovedností předškoláků. Jedná se o individuální práci s jednotlivými dětmi, zaměřenou na rozvoj grafomotoriky, rozumových a ostatních dovedností potřebných pro vstup do ZŠ. Tento kroužek je veden zdarma Mgr. Terezií Rulíškovou a Ivetou Horákovou. O pokrocích jednotlivých dětí budete pravidelně informováni.