Provoz MŠ

Provoz školy:
od 6.45 – do 16.45 hodin
Kapacita mateřské školy: jedna třída, 24 dětí (4 děti nad limit celkem 28 míst)

Kapacita MŠ Třebíz
Na rok 2024/2025 je MŠ zaplněna do počtu 23 dětí – volné místo 1
(kapacita 24 dětí , nadlimitní místa 4 – z toho nadlimitní místa jsou volná 4)

Zaměstnanci:
Ředitelka : Mgr. Terezie Rulíšková
Učitelka : Iveta Horáková
Chůva a učitelka : Michaela Šandalová
Kuchařka, Vedoucí ŠJ: Iva Hencovská Školnice:

Režim dne
6:45– 8:00 děti se scházejí ve třídě a jsou přijímány paní učitelkou, dle docházky individuální práce s předškoláky

8:00 – 8:45 Individuální práce s předškoláky, Ranní kruh – přivítání dětí, cvičení, hudební chvilka, hry

8:45 – 9:00 hygiena, přesnídávka

9:00 – 9:30 řízené činnosti spojené s plněním ŠVP, volné hry dětí

9:30 – 11:30 dopolední procházka s ohledem na povětrnostní podmínky, seznamování dětí s přírodou, pobyt na zahradě školy – dle povětrnostních podmínek

11:30 – 12:00 hygiena, oběd

12:00 – 13:30 hygiena, odpočinkové aktivity – spánek nebo relaxační činnost, náhradní odpočinkové aktivity

13:30 – 13:45 odpolední svačina

13:45 – 16:45 volné hry, pobyt na zahradě školy – dle podmínek, odcházení domů

Prázdniny a termíny uzavření MŠ

V období Vánoc bude MŠ zjišťovat zájem zákonných zástupců o pobyt dítěte mezi Vánoci a Novým rokem

1.7. až 31.8. 2024 Hlavní prázdniny (v období hlavních prázdnin je otevřeno jeden týden od 26.8. do 30.8.2024)