Provoz MŠ

Provoz školy:
od 6.45 – do 16.45 hodin
Kapacita mateřské školy: jedna třída, 24 dětí (4 děti nad limit celkem 28 míst)

Kapacita MŠ Třebíz
Na rok 2023/2024 je MŠ zaplněna do počtu 24 dětí – volné místo 0
(kapacita 24 dětí , nadlimitní místa 4 – nadlimitní místa jsou volná)

Zaměstnanci:
Ředitelka : Mgr. Terezie Rulíšková
Učitelka : Iveta Horáková
Chůva a učitelka : Michaela Šandalová
Kuchařka, Vedoucí ŠJ: Iva Hencovská Školnice:

Režim dne
6:45– 8:00 děti se scházejí ve třídě a jsou přijímány paní učitelkou

8:00 – 9:00 Individuální práce s předškoláky, Ranní kruh – přivítání dětí, cvičení, hudební chvilka, hry

9:00 – 9:15 svačina

9:15 – 9:45 řízená činnost, rozvíjení jazyka, motorických dovedností, předmatematických představ, pracovní, hudební, výtvarné,dramatické a literární představy

9:45 – 11:45 pobyt venku, seznamování dětí s přírodou, rozvoj znalostí

11:45 – 12:15 oběd

12:15 – 12:30 hygiena, příprava na odpočinek

12:30 – 13:30 odpočinek

13:30 – 14:00 hygiena, převlékání

14:00 – 14:15 odpolední svačina

14:30 – 16:45 hry, opakování, odcházení domů

Prázdniny a termíny uzavření MŠ

V období Vánoc bude MŠ uzavřena v rozmezí 5 dnů mezi Vánoci a Novým rokem

1.7. až 31.8. 2022 Hlavní prázdniny (v období hlavních prázdnin je otevřeno 14 dní) tyto dny budou s předstihem uvedeny