Poplatky, stravování a organizace šk.r. 2023/24

Mateřská škola Třebíz je školní jídelna – jídlo se vaří a vydává přímo v MŠ Třebíz.

POPLATKY :
Výše stravného pro dítě:

Cena stravného je stanovena dle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/ 2005 Sb.,dle finančního normativu.

přesnídávka 9,-

oběd děti do 6 let věku 25,-

    děti dosáhnuvší v daném šk. roce 7 let 27,-               

svačina 9,-

celkem……… 43,- (děti dosáhnuvší v daném šk. roce 7 let 45,-)

V souladu s ustanovením § 123 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., § 6 vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. A vnitřní směrnice, je stanovena výše úplaty za vzdělávání a školské služby ve výši :

školné: celodenní provoz 360,- Kč

Rodiče platí hotově, nebo formou inkasa k 15. dni v měsíci.

MŠ funguje po celý rok kromě letních a vánočních prázdnin bez omezení, v období letních prázdnin bude MŠ otevřena 14 dní (první týden v červenci a poslední týden v srpnu)