Projekt MŠ Třebíz 002

Cílem projektu je personální podpora – školní asistent MŠ